Hem -Bildstodif.se

Arvsfondsprojekt Bildstöd i föreningsliv

Projektet varade mellan 1/7 2017 - 30/6 2020

Nu är projekt Bildstöd i föreningsliv officiellt slut… Tiden går fort när man har roligt.

Återstår en del pappersarbete, ekonomiska avstämningar och rapporter till Arvsfonden. Samt blir det en del intervjuer – t ex  en artikel i nättidningen Special Nest. (aug 2020)

Vår hemsida och webkurs utvecklades med hjälp av alla fantastiska barn och ungdomar i Dhb Västra, samverkande föreningar, Dhb Västras styrelse, arvsfonden, ABF och personal på DART Göteborg.

Vill du veta mer om webkursen innan du registrerar dig och loggar in på Thinkifics plattform så finns info om innehållet här

Stort tack för den här tiden!

Allt gott,

Marie-Louise och Alexandra

PS) Vill bara säga att ABF Halmstad kommer hålla studiecirklar i Bildstöd HT 2020.

Och projektassistent Alexandra Granat kan forsättningsvis i sitt företag Destination Kommunikation (i mån av tid)  hålla workshops i bildstöd samt erbjuda hjälp med att ta fram bildstödsmaterial.

Till Bloggen
Stäng formuläret.