Riksförbundet DHB

Bo Carlssons minnesgåvofond

Vi tar gärna emot bidrag av dig som vill skänka pengar till Bo Carlssons minnesgåvofond

Riksförbundet DHB förvaltar Bo Carlssons Minnesgåvofond. Fondens medel ska användas för att främja våra målgrupper. Detta innefattar både enskilda personer och verksamheter, dock prioriteras ansökningar som innefattar fler personer. Gåvofonden instiftades 1995. Inga särskilda ansökningshandlingar finns utan förbundsstyrelsen bestämmer tillfälle för utdelning baserat på fondens avkastning.

Förra året var det Teckenpedagogerna som fick erhålla utdelning av fondmedel från Bo Carlssons Minnesgåvofond. 

Teckenpedagogerna är en ideell förening för alla som undervisar i och om teckenspråk. Deras mål är att samla erfarenhet och kunskap på en plats.
https://teckenpedagogerna.se/

Året innan det var det dokumentärfilmaren Erik Akervall som fick fondmedel.

Erik påbörjade redan 2015 ett filmprojekt för att dels följa de manifestationer som uppstod i samband med att förskolan Kattungen i Örebro skulle införlivas i annan förskoleverksamhet. Dels med anledning av nedläggningen av Risbergska gymnasiet i Örebro.


Vill du skänka pengar till fonden sätter du in en summa på bankgiro 485‑8999, och märker inbetalningen ”Bo Carlssons minnesgåvofond”.

Stäng formuläret.