Riksförbundet DHB

Välkomna att söka medel från Bo Carlssons minnesgåvofond!

Bo Carlssons minnesgåvofond ska enligt fondens stadgar användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning.

Nu tar Bo Carlssons minnesgåvofond emot ansökningar.

Ansökningstiden är öppen till och med 31 oktober.

Överskottet i minnesgåvofonden utdelas för aktiviteter rörande riksförbundet DHB:s målgrupper och för riksförbundet DHB:s målgruppers väl. Styrelsen prioriterar ansökningar där ändamålet gagnar flera personer ur någon av DHB:s målgrupper.

Berätta vad du vill göra och skicka din ansökan till riksförbundets kansli. Vi tar emot ansökningar skriftligt eller på e-post. Välkomna med en ansökan till Riksförbundet DHB, Fabriksgatan 6A, 702 23 Örebro. Märk kuvertet ”Bo Carlssons minnesgåvofond”. Eller skicka ansökan till kansliet@dhb.se och ange Bo Carlssons Minnesgåvofond i ämnesraden.

Stäng formuläret.