Riksförbundet DHB

24 augusti 2021

Dags att alla barn får välja skola

Förslag från statliga utredningar som just nu bereds behöver kompletteras. Det fria skolvalet måste gälla alla barn. Det är dags att avskaffa diskriminerande bestämmelser och börja planera för hur alla skolor – nya som befintliga – ska bli tillgängliga för alla elever. Det skriver 15 funktionsrättsförbund.

Nu har Sveriges elever börjat skolan efter ett långt sommarlov, för en del för första gången. Det är pirr i magen och längtan efter kompisar, men för en del är skolstarten oro och ångest. Vissa barn har inte ens någon skola att gå till och andra är stressade över att komma tillbaka till en skola som man vet inte kommer att fungera.

För det är ett faktum att alltför många skolor inte är tillgängliga för elever med funktionsnedsättning – varken fysiskt, socialt eller pedagogiskt. Tillräcklig kompetens saknas, nödvändigt stöd finns inte eller fungerar inte och alltför många skolbyggnader utesluter genom sin otillgänglighet vissa elever från att gå i skolan. Brister i arbetsmiljön kan bidra till sjukdomssymtom och begränsa barn och ljus, ljud och andra intryck göra barn så kognitivt utmattade att de till slut inte klarar av att vistas i skolan.

”Det annars heliga fria skolvalet”

Trots att barn med funktionsnedsättning kan ha ett stort behov av att välja skola är det i stället så att många i praktiken inte omfattas av det annars heliga fria skolvalet. Förutom att exkluderandet i sig kan leda till psykisk ohälsa kan möjligheten att välja skola vara avgörande för att klara både kunskapsmål och – i framtiden – sin egen försörjning och möjligheter till ett självständigt liv.

Var finns ambitionen hos såväl utredning, regering och skolpolitiker att på riktigt implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

 

Just nu bereds förslagen i betänkandet ”En mer likvärdig skola— minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur skolan kan göras mer likvärdig och har lämnat förslag kring skolvalet. Men inget borttagande av de undantag som i dag begränsar dessa elevers möjlighet att välja föreslås. Ska vi fortfarande ha regler som begränsar och ger sämre förutsättningar för vissa elever? Vilka incitament finns det då att skapa skolor som fungerar för alla?

Läs mer på: Dags att alla barn får välja skola – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.