Riksförbundet DHB

20:e maj

Debattartikel - Inför nationell strategi för distansundervisning

Vi på Riksförbundet DHB skrev en artikel till Altinget som belyste vikten av en nationell strategi för distansundervisning

Det är av yttersta vikt att skollagen efterlevs så att elever med språkstörning får rätt stöd även vid distansundervisning. För att hjälpa skolorna bör Skolverket införa nationella riktlinjer, skriver Jan Höglund och Anna Gabrielson, Riksförbundet DHB….

Läs artiklen på Altinget här!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.