Riksförbundet DHB

DHB och Autism- och Aspergerförbundet har skrivit en debattartikel

Debattartikeln har publicerats i Uppsala Nya Tidning.

Riksförbundet DHB har tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet skrivit en artikel om ljudmiljön i skolan. Artikeln har publicerats i Uppsala Nya Tidning (UNT) och är underskriven av Jan Höglund, ordförande riksförbundet DHB, Ulla Adolfsson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet, Anna Gabrielsson, generalsekreterare riksförbundet DHB och Agneta Söder, ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet

Följande är ett citat ur artikeln:

Vi vet att den allvarligaste hälsorisken för elever som vistas i lokaler med höga ljudnivåer är hörselskador, tinnitus och ökad ljudkänslighet, men det finns även andra allvarliga konsekvenser. Enligt Socialstyrelsen finns idag tydliga bevis på att höga ljudnivåer har en negativ påverkan på lärandet, förmågan att läsa, minne och arbetsprestationen. Även lågfrekvent buller försämrar förmågan att uppfatta tal, maskerar viktig information, stör koncentrationsförmågan, höjer stressnivån och leder till trötthet. Det finns studier som visar att barn som under längre tid exponeras för hög ljudnivå även får försämrad studiemotivation.

Artikeln finns att läsa i sitt publicerade format på UNT:s hemsida genom att följa denna länk: http://www.unt.se/asikt/debatt/tystare-klass-lar-battre-5004576.aspx

Om länken inte fungerar finns artikeln att läsa till höger i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.