Riksförbundet DHB

21:a oktober 2019

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Vi på Riksförbundet DHB menar att det är nödvändigt att skapa ett tydligt regelverk för vad som av staten anses vara en demokratisk organisation, och att det är ett villkor för att få ta del av statliga bidrag.

Sammanfattning

Riksförbundet DHB anser att det är viktigt, att om de statliga bidragen även fortsättningsvis ska ha samhällets förtroende bör en förstärkning av både reglering av demokrativillkoret och granskning av efterlevnad av den ske. Det är viktigt att det tydligt framgår att demokrativillkoret inte bara ska omfatta ageranden i organisationens verksamhet utan också av dess företrädare. För en ökad insikt i vilka förutsättningar som påverkar bidragssökande organisationer, och därmed en effektiv och rättssäker handläggning skulle Riksförbundet DHB gärna se någon form av utbyte mellan bidragsgivande myndigheter och
bidragsmottagande organisationer.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.