Riksförbundet DHB

DHB:s syn på LSS-utredningen

Riksförbundet DHB följer arbetet i LSS-utredningen

Vi följer intensivt arbetet i den pågående LSS-utredningen som har i sitt uppdrag att göra en översyn av samtliga tio insatser, huvudmannaskap och centrala begrepp i nuvarande lagstiftning.

Enligt det vi erfar finns nu ett antal förslag om förändringar i gällande lagstiftning. Förslagen berör i allra högsta grad barn och ungdomar och vi känner en stark oro inför de vi har fått ta del av. Det gäller framförallt förslaget om att förutsättningarna för att bevilja personlig assistans till barn under 12 år kommer att bedömas mer restriktivt. Vi menar att här är det oerhört viktigt att ta barnkonventionen i beaktande så att inte barns rättigheter åsidosätts. Vår oro gäller även andra förslag såsom att personlig assistans inte ska ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (det femte grundläggande behovet).

Vi är medvetna om att detta inte är det slutgiltiga förslaget och att utredningen ännu har tid, innan det ska läggas fram för regeringen den 1 oktober. Dock anser vi att med den information som vi tagit del av, är det angeläget att följa utredningens fortsatta arbete. När utredningsförslaget utkommer på remiss kommer vi med stöd av våra medlemmar att besvara det och hoppas då att regeringen verkligen lyssnar på oss.

Vill du läsa mer om direktiven till utredningen kan du följa nedanstående  länkar:

Översyn av instaser LSS
Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

Anna Gabrielsson, Generalsekreterare Riksförbundet DHB

Stäng formuläret.