Riksförbundet DHB

DHB och DHB Västra skickar ett brev till Sahlgrenska

DHB Västra träffade Sahlgrenska sjukhuset för ett år sedan för att diskutera bemötandet deras medlemmar fick. I bristen på svar så skriver de nu ett brev till Sahlgrenska.

”Under januari månad har en het debatt blossat upp. Den började hos Barnplantorna när Malin Wengholm olämpligt uttalade sig negativt om dövrörelsen. Malin har fått utstå mycket kritik för sitt uttalande och den debatten förs redan av många varför vi inte känner oss nödgade att ge oss in i den. Men vår erfarenhet av dövrörelsen överensstämmer inte med Malins. Vi vill dock reagera på Jan Anderséns agerande i debatten. Vi tycker dels att det är högst olämpligt av en tjänsteman att ge sig in i denna debatt och dessutom stötta Malin Wengholm.”

Så lyder del av det brev som DHB och DHB Västra skickat till Sahlgrenska sjukhuset. Läs gärna mer i det bifogade brevet, vari DHB även ställer ett antal frågor Jan Andersson och hela CI-teamet och avkräver dem svar. Du kan läsa hela brevet i sin helhet till höger  i den bifogade PDF-filen.

Till Intressepolitik

Relaterade dokument

Brev till Sahlgrenska

Stäng formuläret.