Riksförbundet DHB

16:e november

DHB Flexs rapport klar!

Nu har DHB Flex och Barbro Lewin blivit klara med rapporten utifrån den enkät vi skickade ut hösten 2017

Under ett antal år har vi på DHB Flex haft kontakt med ett antal föräldrar som haft en oro för sina barn, inför att skolan ska ha varit slut och att deras barn snart ska ut i vuxenlivet. Många föräldrar upplever att deras barn erbjuds boende och sysselsättning i kommunikativt bristfälliga miljöer. Och många har överklagat kommunens beslut om placering till förvaltningsrätten flera gånger. Detta för att få stöd för en placering i teckenspråkig miljö. En del har tvingats flytta till en annan kommun för att få en bra kommunikativ miljö för sitt barn.

För att försöka skaffa oss mer fakta har vi gjort en enkät med stöd av funktionshinderforskaren Barbro Lewin. Enkäten gick ut till våra medlemmar 2017 och nu två år senare är den klar!

Resultat
Resultatet av enkäten visar tyvärr att rätten till teckenspråk inte finns i praktiken för personer med dövhet, hörselskada, språkstörning samt ytterligare funktionsnedsättningar!

Rapport
Rapporten kan laddas ner genom att klicka på länken uppe i högra hörnet på datorn, och i botten på mobilen. Den är fri att använda i kontakt med myndigheter m fl.

 Förslag för framtiden

  • Kunskapen om målgruppen måste öka.
  • Kartläggning av målgruppens omfattning samt karaktären på behov och svårigheter är en första uppgift som bör göras.
  • Det yttersta ansvaret ligger på de nationella politikerna.
  • LSS starka inflytande enligt 6 paragrafen måste förtydligas.
  • Socialstyrelsens kunskapsunderlag bör användas.
  • Flera nationella initiativ krävs exempelvis en nationell samordnare med en expertgrupp där samtliga parter, som är berörda av politiken ska involveras.


Med många förhoppningar om ett bra liv med god kommunikation och delaktighet i en miljö med
svenskt teckenspråk och andra kommunikationsformer för våra barn, ungdomar och vuxna. Tack alla för hjälpen!

För att fortsätta diskussionen med medlemmarna planerar vi att ha ett medlemsmöte den 16 november i Stockholm för att diskutera rapporten. Mer information om mötet finns på den här länken

Anmälan senast den 10 oktober!

Relaterade dokument

Rätten till teckenspråk

Stäng formuläret.