Riksförbundet DHB

DHB:s remissvar för en begriplig och trygg sjukförsäkring

Riksförbundet DHB håller med utredaren om att bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 ska ske mot ett angivet normalt förekommande arbete och som ska ingå i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Däremot anser vi att det behöver finnas ett tydligare fokus på funktionshinderperspektivet som inte belyses tillräckligt i utredningen.

Handläggare på Försäkringskassan behöver få utökad kompetensutveckling om olika funktionshinder för att kunna ta beslut som är mer förutsägbara för den sjukförsäkrade. De sjukförsäkrade har redan idag svårt att förstå på vilka grunder ens beslut tas, och för våra målgrupper specifikt är det extra viktigt att tydligt kunna förklara hur ett beslut är fattat. Att ta sådana här beslut kräver att man har förståelse för den sjukförsäkrades förutsättningar och behov. Trots detta brister Försäkringskassan i sina utredningar och därmed också i sina beslut. Funktionshinderperspektivet behöver därför få ta större plats i Försäkringskassans utredningar. Vi anser vidare att ett utökat samarbete med andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen inte skulle skada, då Arbetsförmedlingen använder SSYK när de bedömer vilka arbeten som är aktuella för de som är inskrivna där. Att Försäkringskassan inte utnyttjar ett ev. samarbete med Arbetsförmedlingen är en förlust för alla parter, inte minst för de sjukförsäkrade…

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.