Riksförbundet DHB

DHB:s remissvar gällande en Hållbar socialtjänst 2020 47

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn av socialtjänstlagen, men anser att även om vi uppfattar att det finns goda ambitioner i den aktuella utredningen, så saknar vi framförallt konkreta förslag.

Vi är medvetna om att utredningen har fått arbeta med den begränsade utgångspunkten att den inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshöjande, vilket bara är att beklaga. Det har inneburit att utredningens resultat till största delen har karaktären av ett antal goda idéer och moraliska samt etiska förslag. Gott så, men vårt förbund är därför tveksamma till vilken praktisk betydelse utredningens arbete kommer att få för våra medlemmar.

Eftersom många av förslagen är sådana som inte är kostnadsdrivande, utan handlar om begreppsförändringar, respektfullt bemötande, tillgänglighet och förtydliganden av perspektiv, så betyder det att, om förslagen ska genomföras kommer det att krävas att socialtjänster tillförs resurser. Huruvida det blir så kommer att vara avgörande för om utredningen kommer att lämna avtryck inom en hållbar socialtjänst, men det är en fråga som ligger hos kommunerna, vilket i sig är ett problem med hela utredningen.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.