Riksförbundet DHB

DHB:s svar till utredningen Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Riksförbundet DHB ställer sig till stora delar bakom utredningens förslag. Vi välkomnar en översyn och tydlig reglering när det gäller fjärr- och distansundervisning.

Riksförbundet DHB ställer sig som sagt bakom stora delar bakom utredningens förslag. Framförallt är vår förhoppning att det ska bli ökade och förbättrade möjligheter för elever att få undervisning i teckenspråk.

Riksförbundet DHB kan se flera fördelar med fjärrundervisning och då framförallt när det gäller möjligheter för elever att få undervisning på teckenspråk. Fjärrundervisning ställer måhända ännu högre krav på koncentrationsförmåga och självdisciplin än ordinarie undervisning, vilket är viktigt att komma ihåg. Vi vill därför starkt betona vikten av att den elev som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar har rätt att få det även när undervisning sker i form av fjärrundervisning. Riksförbundet DHB vill att på de skolor som väljer fjärrundervisning som ett alternativ, ska det finnas tillgång till tekniker för att därigenom skapa förutsättningar för stabila tekniska lösningar.

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.