Riksförbundet DHB

Funktionshinderpolitik

DHB överlämnar synpunkter på Myndigheten för delaktighets betänkande

Genom dessa synpunkter vill DHB i samstämmighet med myndigheten lyfta och öka medvetenhet i frågan om att tillgängligheten i samhället måste förbättras.

Men synpunkterna grundar sig i bland annat bristen på tydliga politiska åtaganden, åtgärder på de punkten FN kritiserat Sverige för, aktuell forskning och uppfyllelse av Barnkonventionen.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.