Riksförbundet DHB

SOU 2017:38 - Kvalitet i välfärden

I detta svar kommenterar DHB välfärdutredningens omfattande analyser.

Riksförbundet DHB välkomnar en utredning som utreder förutsättningarna för att samverkan mellan individen ska stärkas.

Riksförbundet DHB instämmer i att sekretessreglerna kan försvåra effektiv samverkan mellan olika huvudmän, men vi anser att den personliga integriteten väger tyngre och att förbättrade metoder för samverkan bör ske med andra lösningar.

Läs gärna mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.