Riksförbundet DHB

DHBs svar till utredningen Saknas! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

I detta remissvar ställer sig Riksförbundet DHB positivt till förslaget att Skolverket ska ta fram innehåll i en nationell utbildning för elevskyddsombud.

Riksförbundet DHB anser att det är avgörande med ett fungerande kontrollsystem som ska syfta till att direkt uppmärksamma elevers frånvaro. Orsakerna till frånvaron måste utredas och eleverna har rätt att få hjälp med att komma tillbaka till skolan. Tillgänglig kommunikation är en annan avgörande faktor. Barn och ungdomar ska kunna kommunicera med all personal på sin skola, inte bara pedagogisk personal, och inte bara på vissa tider, utan hela tiden med all personal.

Riksförbundet DHB anser att det finns behov i skolan av en ökad kunskap om teckenspråk, stödtecken, bilder och vilken betydelse det har för att ersätta eller förstärka det talade språket.

Myndigheten för delaktighet redovisade i sin rapport från 2013 att 16 procent av barn med funktionsnedsättning blir mobbade. Det är nästan tre gånger så vanligt som hos andra barn, där andelen är knappt 6 procent. Vi vill, som många gånger tidigare, påtala vikten av ökad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.