Riksförbundet DHB

Validering med mervärde

DHB överlämnar synpunkter på myndighetens betänkande

De synpunkter DHB har på betänkandet grundar sig i att DHB vill se ett enhetligt, rättssäkert och stabilt valideringssystem där ungdomar och unga vuxna som är döva, har en hörselskada eller språkstörning ska kunna få möjlighet att få sin kompetens validerad utifrån en förutsägbar bedömning.

DHB efterfrågar därför ett inarbetat valideringssystem som är av avgörande betydelse både vad gäller tillgång till studier och yrkesarbete.

Riksförbundet DHB ser positivt på att det uppdrag som Myndigheten för yrkeshögskolan har idag förtydligas än mer. Med sin starka koppling till yrkesbranscher på arbetsmarknaden anser DHB att myndigheten har ett särskilt viktigt uppdrag

Läs mer i det bifogade materialet!

Relaterade dokument

Validering med mervärde

Stäng formuläret.