Riksförbundet DHB

DHB:s yttrande angående Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

DHB ställer sig i yttrandet positivt till utredningens förslag.

Riksförbundet DHB ställer sig positivt till förslaget om att offentlighetsprincipen även ska omfatta fristående skolor. Alla verksamheter som finansieras av skattemedel måste kunna ge medborgarna insyn för att motarbeta missförhållanden. Dessutom anser Riksförbundet DHB att offentlighetsprincipen är betydelsefull ur ett elev- och anhörigperspektiv. Vi anser att man i och med detta förslag ökar tillgången och förkortar handläggningstiden för allmänna handlingar inom skolan. Förslaget innebär också en mer rättssäker hantering av hur handlingar ska förvaras, vilket vi menar är positivt.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.