Riksförbundet DHB

SOU 2015:82, Ökad insyn i fristående skolor

I detta yttrande ställer sig Riksförbundet DHB positivt till förslaget att offentlighetsprincipen även omfattar fristående skolor.

Detta yttrande innehåller svar från DHB gällande SOU 2015:88 ”Ökad insyn i fristående skolor”.

Sammanfattningsvis anser att förslaget att offentlighetsprincipen i större utsträckning även innefattar friskolor. Alla verksamheter finansierade av skattemedel måste ge medborgarna insyn i syfte att motarbeta missförhållanden. Även ur ett elev- och anhörigperspektiv är detta viktigt. Möjlighet för elever och anhöriga att snabbt få ta del av allmänna handlingar från skolan anses viktigare än en eventuellt ökad kostnad för skolan i sig.

DHB ser dock risken att handlingar innehåller känslig information för enskilda elever. Därför behövs ökad kunskap hos skolhuvudmän om hur lagen fungerar och möjliga konsekvenser handlingar kan ge elever – på gott och ont.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.