Riksförbundet DHB

januari 2007 - senhösten 2008

Döva/hörselskadade barn inom autismspektrat

Projektet vill öka kunskapen om målgruppens behov och möjligheter samt ge föräldrarna möjlighet att hitta/träffa andra föräldrar i samma situation.

Projektets mål är att öka kunskapen om målgruppens behov och möjligheter samt ge föräldrarna möjlighet att hitta/träffa andra föräldrar i samma situation.

För detta genomförs föräldrakonferenser samt en insamling/undersökning om vad som finns dokumnenterat om målgruppen.

Riksförbundet DHB driver projektet i samarbete med Riksförbundet Autism (RFA) och Specialpedagogiska institutet Resurscenter döv/hörsel, Birgitta Rudin är projektledare.

Till Projekt

Relaterade dokument

Slutrapport autismspektrum

Stäng formuläret.