Riksförbundet DHB

2017-2018

Dövas Kulturarv

DHB leder ett projekt under namnet "Dövas kulturarv - skollivet i Örebro län på 1900-talet"

Uppdatering Januari

Uppdatering 28 januari

Projektarbete innebär mycket kvälls- och helgarbete, i helgen intervjuade vi Monika och Ulf Andersson, dotter och far. Att intervjua två personer samtidigt ger en annan dimension i intervjun som är värdefull för projektet!

Projektledare Maria står tillsammans med Ulf och Monika
ler in i kameran. Ulf till vänster, har en blå- och vitrandig tröja. Maria i mitten har en svart tröja och Monika till höger har också en svart tröja.

Uppdatering 18 januari

Den här veckan har känts som en vecka där vi checkat av en del i projektet. Med andra ord löper projektet på och en ny intervju är genomförd. Vi har också fått positiva besked från Arvsfonden inför år 2 så vi började direkt jobba med moment som legat och väntat på detta besked.

Uppdatering December

Intervjuturné i Uppsala och Stockholm!

Igår den 10 december gjordes in intervjuturné till Uppsala och Stockholm. I Uppsala träffade vi Bibbi, som bland annat visade oss sina gamla läroböcker. Hennes lärare skrev egna texter där ordens avstavningar markerades med bindestreck så att eleverna skulle tala rätt.

I Stockholm träffade vi Eva som berättade hur det var på Birgittaskolan i slutet på 60 talet.

Bild 1, ovan till höger: Foto på en lärobok med bild på morot, salladshuvud, blomkål och ärtor. Framför bilden finns en text som läraren själv skrivit till bilden mittemot (som inte syns): ”Blom-mor i träd-går-den. I träd-går-den väx-er mång-a blom-mor. De är vack-ra. Någ-ra luk-tar gott. 1. as-ter 2. ring-blom-ma 3. lu-pin 4. lej-on-gap 5. ros 6 löv-koj-a 7 kras-se 8. lukt-ärt 9 flox.

Bild 2: Eva Hovergren och Projektledare Maria står bredvid varandra och ler in i kameran.

 

Uppdatering 3 december

DKA har varit i Stockholm!

Vips så har vi intervjuat fyra nya personer! Göran, Mona, Lena och Benny har berättat sina historier om hur det var i skolan förr.

I gruppbilden till höger med Mona, Lena och Benny i Eskilstuna.
Alla tre sitter på varsin stol bredvid varandra.
Projektledare Maria står bakom dem mellan Lena och Benny.

Vi fick även se ett gammalt brev, och ännu en intervju är genomförd, ännu en historia är bevarad! Tusen tack till alla er som delar med er av er historia!

Thyra Lindström och projektmedhjälparen Maria Hermansson ler in i kameran

 

Uppdatering 19 November

DKA har besökt Malmö,

Vi har gjort en spännande intervju här i Malmö! Vi har fått se många fotografier och fina hantverk som Birgitta gjort!

ST: Fotograf Joel står till vänster och bakom honom sitter projektledare Maria och Birgitta med ryggen mot kameran. De pratar med varandra och förbereder intervjun.

Projektet har även haft en workshop i Malmö med 50 deltagare! Vilka spännande berättelser vi fått lyssna till! Vill ni att vi kommer till er stad också? Hör av er!

 

 

Uppdatering 2 Oktober 2018

DKA besöker Vänersborgs museum!

På Vänersborgs museum förvaras en stor del av stadens dövhistoriska material, främst från Vänerskolans historia. Anledningen är att Vänerskolan lämnat över materialet till museet i ett samarbete för ungefär 14 år sedan. Vi träffade Ann-Charlott som varit med under hela resan och kunde berätta detaljerat för oss hur processen med överlämningen av materialet gått till. Det vi tar med oss till projektets fortsatta arbete är att vi ser stora fördelar med att arkivera material digitalt, precis som Vänersborgs museum gör på www.digitaltmuseum.se. Där kan vem som helst gå in och söka dövhistoriskt material på Vänersborgs museum. Tänk om även projektets material kunde bli offentligt på detta sätt över hela landet!

En annan sak vi tar med oss är att Ann-Charlott betonade att hon önskat ha med någon mer kunnig person vid överlämnandet och urvalet av material. Hon hade ingen förkunskap kring dövhistoria och kunde på så sätt inte se och förstå vad som var av extra vikt att bevara av allt material de först skulle göra ett urval av.

Tack för vårt besök, Ann-Charlott och Anna!

 

Har Du något att berätta?

Följ gärna projektet på www.facebook.com/projektdovaskulturarv 

Bildtexter:

  1. Hela gruppen samlad, fr v: Maria Hermanson, Maria Norberg, Sonia Strömberg, Ann-Charlott Öberg och Anna Panser
  2. Numrering i kläder, som visar vilka elever som haft plaggen.
  3. Ann-Charlott visar Maria i arkivet

 

 

Uppdatering Oktober 2018

Projektet lever på Facebook!

Tycker du vi uppdaterar dåligt här på sidan? Kika då in på vår Facebooksida och ta del av vårt arbete 😊 www.facebook.com/projektdovaskulturarv

Har du något att berätta?

Kontakta oss på dovaskulturarv@teckenbro.com

 

 

Uppdatering April 2018

Hittills har vi hunnit med några intervjuer. Stort tack till er som ställt upp och delat med ers berättelser från er skoltid i Örebro på 1900-talet. Ni är fantastiska!

Om du har något att berätta och vill ställa upp på intervju? Ta gärna kontakt med oss via Facebook Messenger eller sarah@teckenbro.com.

På bilden ser ni ett svart paraply med projektets logotyp på. Vem är det som gömmer sig under paraplyet?

 

 

Uppdatering februari 2018:

Dövas kulturarv – Skollivet i Örebro på 1900-talet 

Bakgrund till projektet. 

Grunden till detta projekt lades för några år sedan. Länsstyrelsen i Örebro län uppmärksammade att dövas kulturarv var lågt representerat i de arkiv som finns i Örebro. Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med ArkivCentrum i Örebro tog kontakt med Teckenbro AB för att se om det fanns en möjlighet att genomföra en studie för att ta reda på hur många levnadsberättelser eller beskrivningar det finns från människor som gått i dövskola i Örebro län under 1900-talet. Förstudien genomfördes med bidrag från Länsstyrelsen i deras satsning Kalejdoskop. Kalejdoskop syftar till att lyfta fram ”tysta” berättelser, berättelser som inte fått ta så stor plats i våra offentliga arkiv eller våra offentliga rum.  

Förstudien visade att det i princip inte finns några levnadsberättelser alls i arkiven. Däremot finns det ganska många protokoll, skrivna på svenska oftast av hörande. Det finns även några beskrivningar om döva, men ytterst få berättelser av döva själva.  

Treårigt Arvsfondsprojekt 

För att kunna genomföra ett projekt med insamling av berättelser på svenskt teckenspråk krävs det en projektägare. Frågan ställdes till Riksförbundet DHB, en intresseorganisation i Örebro väl förankrad inom dövskolan på 1900-talet. Förbundet tackade ja och föreslog en ansökan om medel från Arvsfonden för en större projektsatsning. En ansökan skrevs, beviljades och projektet startade i september 2017. Projektet ägs av Riksförbundet DHB och samarbetspartners i detta är: Länsstyrelsen i Örebro län, ArkivCentrum i Örebro, Örebro kommun, Örebro länsmuseum och inte minst Arvsfonden. För att genomföra det praktiska arbetet inom projektet köps projektledning från Teckenbro media AB. 

Viktigt att komma ihåg är att detta projekt enbart visar en liten del av dövas kulturarv, som en liten tårtbit av helheten. Men den tårtbiten hoppas vi ska kunna bevaras för all framtid i samarbete med ArkivCentrum i Örebro. 

I förstudien var det givet att om vi ska samla in berättelser från personer som gått i dövskola någon gång under 1900-talet så ska man få berätta på sitt språk, svenskt teckenspråk. 

Projektets mål 

Målet med projektet är att samla in 50 olika berättelser från döva, personer med dövblindhet och döva med ytterligare funktionsnedsättning. Resultatet ska vara tredelat.  

  1. Vi ska producera en app. där man ska kunna gå en teckenspråkig stadsvandring i Örebro och få ta del av olika berättelser från skollivet i staden. Appen kommer efter projekttidens slut att förvaltas och administreras av Örebro kommun.  
  2. Oavsett om berättelserna kommer med i appen eller inte så kommer allas historier att bevaras på ArkivCentrum i Örebro län.  
  3. Projektet kommer att producera ett läromedel där berättelserna vävs samman med historiska fakta. 

Sist men inte minst, har du något som du vill berätta ta gärna kontakt med oss projektledare. 

Sarah: sarah@teckenbro.com 

Linda: linda@teckenbro.com

Uppdatering oktober 2017:

Projektet har bytt namn till ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet”. Projektets ansökan har nu gått igenom Arvsfondens handläggningsprocess och har beviljats ekonomiska medel. Riksförbundet DHB kommer som projektägare att samarbeta med Teckenbro AB, ArkivCentrum, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun samt Örebro läns museum under projektets gång. Du kan följa projektet på vår hemsida!

Projektledare för Dövas Kulturarv är Maria Norberg, VD hos Teckenbro

Projektbeskrivning:

DHB arbetar för närvarande med en projektansökan under temat ”Dövas kulturarv – det tysta kulturarvet” i samverkan med Teckenbro AB i Örebro. Finansiering  sker inledningsvis via Länsstyrelsen och arbete med en ansökan till Arvsfonden pågår.

Till Bloggen Till Projekt
Stäng formuläret.