Riksförbundet DHB

juni - oktober 2010

Vild Vacker Vuxen

Estetisk verksamhet för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning och/eller inom autismspektrat. Detta är ett delprojekt inom Vild Vacker Vuxen och syftar till att kartlägga målgruppens möjligheter till estetisk fritidsverksamhet.

Projektet innefattar en kartläggning av antalet brukare i Örebro län samt ett antal intervjuer med målgruppen. Nationell kartläggning av det utbud som finns i olika verksamheter idag och nationellt inventera teckenspråkiga ledare i olika estetiska ämnen.

Detta är ett delprojekt inom Vild Vacker Vuxen, vilket drivs av Vuxenskolan i samarbete med FUB och Studiefrämjandet. För delprojektet ansvarar Riksförbundet DHB och projektledare är Zara Persson, projektmedarbetare är Ida Wahlqvist.

Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

Långsiktigt är projektets mål att starta några estetiska aktiviteter för målgruppen i form av lokala träffar, kurser och temadagar samt nationella utbildningsveckor.

Till Projekt
Stäng formuläret.