Riksförbundet DHB

juni 2007 - juni 2008

Fältstudie riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH

Syftet med projektet var att undersöka vad ungdomarna på RGD/RGH själva tycker om gymnasieutbildningen.

Syftet med studien var att undersöka vad ungdomarna själva tycker om utbildningen. En rapport har tagits fram som bygger på individuella intervjuer, gruppintervjuer och enkätsstudier. Även en specifik studie kring frånvarande elever i skolan har genomförts. Projektet var tvåspråkigt (teckenspråk och svenska).
Riksförbundet DHB och Sveriges Dövas Riksförbund, i samarbete med Hörselskadades Riksförbund, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsråd, Örebro kommun, RGD/RGH och Örebro universitet. Projektet är finansierat av Arvsfonden. Maria Norberg var projektledare och Charlott Gustavsson från SPM var projektmedarbetare.

Till Projekt
Stäng formuläret.