DHB Flex

En rikstäckande förening för familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning med ytterligare funktionsnedsättning.

DHBs rapport klar!

Nu har DHB Flex och Barbro Lewin blivit klara med rapporten utifrån den enkät vi…

Möte med DHB Flex

Många av våra medlemmar har efterfrågat medlemsträffar och DHB Flex har nu glädjen att bjuda…

Vill du ge en gåva?

Var med och hjälp verksamheten DHB Flex att bli bättre

Välkommen till DHB Flex konferens

”Rätten till teckenspråk genom livet”

Årsmöte 2019

DHB Flex årsmöte sker i anslutning till föräldrautbildningen på Sånga-Säby Hotell & Konferens.

Till Konferenser

Kulturfestival 2019

PCN, Pro Communicatio Nordica, är en nordisk sammanslutning av professionella aktörer som arbetar inom verksamheter…

Stäng formuläret.