DHB Flex

30 september - 2 oktober 2016

DHB Flex föräldrakonferens

INSTÄLLD - Hörselnedsättning + NPF = ? riktar sig till föräldrar med barn som är döva eller hörselskadade och som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ett mindre antal platser finns för intresserade professionella. Konferensen äger rum den 30 september – 2 oktober på Nordiska folkhögskolan utanför i Kungälv.

På programmet för årets konferens finns bl.a. Jenny Ström från Riksförbundet Attention som ska berätta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykolog Lea Strandberg som föreläser om hörselnedsättning och NPF och dess effekter på gymnasielivet. Därtill föreläser Mo Gård, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Försäkringskassan.

Utöver föreläsningarna kommer det att avsättas tid för gruppdiskussioner. Priset för konferensen är 1000 kronor per deltagare och då ingår förutom programmet även helpension från fredag lunch till söndag lunch. Anmälan sker via länken nertill, observera att anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 30 augusti.

Hörselnedsättning + NPF = ? anordnas av DHB Flex i samverkan med Mo Gård, ABF och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Observera att programmet är preliminärt.

För frågor om konferensen, kontakta ingalill.bjorkstrand@dhb.se

Välkomna!

Inbjudan till föräldrakonferensen Hörselnedsättning + NPF = ?

Observera att anmälan är bindande.

Till Tidigare aktiviteter
Stäng formuläret.