DHB Flex

16-18 september 2016

Almåsa föräldrautbildning 2016

Föräldrakurs för föräldrar till barn i alla åldrar med syn- hörselnedsättning eller dövblindhet i kombination med utvecklingsstörning

Information
Välkommen till den årliga föräldrakursen för föräldrar till barn i alla åldrar med syn- hörselnedsättning eller dövblindhet. Vi möts på Almåsa konferens i tre dagar.
Du får chansen att lyssna till olika föreläsare, delta i diskussioner och umgås i trevlig miljö.

Inspirerande föreläsning ”Att snubbla genom livet”, Sarah Remgren och Torbjörn Svensson
Att känna tillsammans Sofi Malmgren, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Att se men inte förstå vad man ser – om synnedsättning, Ritvaleena Ratilainen, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Cochlea implantat Joakim Blomgren, Region Östergötland.
Min dövblindhet och min författardröm, Mikaela Nilsson
IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för ökad kommunikation och delaktighet, Henrik Hildemar, Mo Gård och Catrin Andersson, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Mindfulness ett sätt att lyssna med hela kroppen, Camilla Sköld, Center for Mindfulness Sweden, CfMS
Taktil språklighet, Annika Boström och Jenny Näslund, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Målgrupp
Föräldrar till barn i alla åldrar med syn- hörselnedsättning eller dövblindhet.

Anmälan
Välkommen med din anmälan. Du kan anmäla dig via e-post till Anna Lindström

Inbjudan
I Inbjudan ser du vilken information du behöver ange. Du kan även skicka din anmälan med vanlig post. Då är adressen:
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Anna Lindström
Box 12161
102 26 Stockholm

Praktisk information
Kursen hålls på Almåsa konferens i Västerhaninge. Kostnaden för kursen är 1000 kr per person (inklusive moms). Då ingår resa, mat och logi. Inbetalningskort skickas ut efter avslutad kurs.

Hämta inbjudan, program och föreläsarinformation till vänster vid relaterade dokument.

Har du frågor kring kursen kontakta Anna Lindström via e-post, anna.lindstrom@spsm.se eller på telefon 010-473 53 53.

Varmt välkommen med din anmälan!

Till Tidigare aktiviteter
Stäng formuläret.