DHB Flex

27 april 2012

DHB Flerhandikapps årsmöte 2012

Rapport från DHB Flerhandikapps årsmöte 2012

DHB Flerhandikapps årsmöte hölls traditionsenligt i samband med föräldrakonferensen på Almåsa den 27 april 2012. 30 personer deltog i årsmötet som leddes av Riksförbundet DHB:s vice ordförande Mathias Andersson.

Under de senaste åren har man inom styrelsen brottats med frågan om nedläggning av föreningen. Det har varit svårt att rekrytera intresserade föräldrar till både föreningen och styrelsen. Under vintern 2012 har man emellertid lyckats intressera inte mindre än fyra föräldrar som nu valdes in i styrelsen. Annika Jansson, Per Zetterman och Carina Tillberg avgick och avtackades med en liten gåva. Sonia Strömberg valdes till ny ordförande.

Inom styrelsen bildades ett arbetsutskott (AU) som kommer att ha fysiska möten i Örebro och då bl a förbereda frågor till föreningens styrelsemöten. I arbetsutskottet ingår Sonia Strömberg – ordförande, Katarina Fredriksson – sekreterare samt Ingalill Björkstrand – kassör.

Till Tidigare aktiviteter
Stäng formuläret.