DHB Flex

DHUS-Gruppen

DHUS-Gruppens arbete och skriften "Döv med utvecklingsstörning"

DHUS-gruppen är ett nätverk runt personer som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. I DHUS-gruppen ingår Riksförbundet DHB och DHB Flex, Åsbackaskolan, Resurscenter döv/hörsel inom SPSM, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade på Tillängsgymnasiet i Örebro samt Mo Gård med representanter från Mo gårds folkhögskola och LSS-verksamheten.

Nätverket träffas två gånger om året och fungerar dels som en informationsplats för de olika verksamheterna och organisationerna och dels som en idébank för allehanda frågor som rör målgruppen från upptäckt, genom grundskola och gymnasium till vuxenlivet. Nätverket diskuterar frågor som målgruppens storlek, förskola, skola, fritid, boende och daglig verksamhet.

För några år sedan tog nätverket fram skriften Döv med utvecklingsstörning – Möjligheter i ett livsperspektiv. Häftet finns att beställa från DHB:s hemsida. Häftet är kostnadsfritt, men vi tar ut en avgift för frakt.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.