DHB Flex

Vägar till ökad delaktighet

DHB Flex deltog 2016 i ett möte hos Socialstyrelsen

Hösten 2016 deltog ett par representanter från DHB Flex i ett möte hos Socialstyrelsen om ”Vägar till ökad delaktighet”, som var fokus för mötet. Flera organisationer inom funktionshinderområdet deltog i mötet. Vi tog upp behovet av att anpassad kommunikation också ska innefatta svenskt teckenspråk. Man var då mycket intresserad av detta. I höstas när förslaget kom lämnades ut till oss så fanns denna aspekt inte med! Därför skrev vi till den ansvarige på Socialstyrelsen och påpekade detta. Vi fick snabbt svar att de skulle se över det.

När det färdiga materialet kom till oss alldeles före jul så hade de hörsammat oss och texten lyder idag: ”Människor med de funktionsnedsättningar som anges i beskrivningen av grupp 1 och 2 i personkretsen enligt LSS kan också vara döva eller hörselskadade. Tillgång till en teckenspråkig  miljö hör därför också till det kommunikativa stöd som behövs för delaktighet, både för barn och vuxna. Som nämns ovan omfattas LSS-området också av förvaltningslagens regler om anlitande av tolk samt av språklagens regler om tillgång till minoritetsspråk, teckenspråk och annat modersmål”. Detta är från sida 42 ur Vägar till ökad delaktighet Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS från Socialstyrelsen.

Hela skriften som är på 88 sidor kan laddas ner från Socialstyrelsens hemsida. Det är en intressant läsning framför allt för er som håller på med utredning eller överklagande för era barn. Vi är glada att de lyssnade på oss till slut! Skam den som ger sig!

Du kan besöka Socialstyrelsens hemsida här: www.socialstyrelsen.se

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.