DHB Flex

Föräldrakonferensen i Sånga-Säby 2019

Föräldrakursen på Sånga-Säby Hotell & Konferens (tidigare Almåsa) är för dig som har dövt barn eller barn med hörselnedsättning, oavsett ålder, i kombination med utvecklingsstörning

I år kommer vi att ha vår föräldrakurs på Sånga-Säby Hotell & Konferens. Det är en trevlig anläggning strax utanför Stockholm med hotell, konferens, restaurang, bastu och relax.

Föräldrakursen är för dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Du får chansen att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i trevlig miljö.

Kursen är kraftigt subventionerad till en kostnad av 1000 kr per person inklusive moms. I kostnaden ingår kurs, resa, mat och logi. Inbetalningskort skickas ut till deltagare efter kursens genomförande. Anmälan är bindande.

När?
15 – 17 mars 2019

Var?
Sånga-Säby Hotell & Konferens, läs mer på: www.sanga-saby.se

Anmälan:
Sista anmälningsdag är den 10 februari 2019.

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats www.spsm.se hittar du mer information och anmälan till kursen. Kursens namn är: Föräldrakurs döv/hörsel.
Direktlänk: Föräldrakurs döv/hörsel

Har du frågor kring anmälan? Kontakta då Anna Lindström:
Telefon: 010-473 53 53
E-post: anna.lindstrom@spsm.se

Du kan läsa mer i det bifogade materialet till höger.

Till Kommande aktiviteter Till Konferenser
Stäng formuläret.