DHB Flex

Intressepolitik

Vi är engagerade i flera olika intressepolitiska frågor som rör våra flerfunktionshindrade barn. Här kan ni läsa om vårt arbete.

DHBs rapport klar!

Nu har DHB Flex och Barbro Lewin blivit klara med rapporten utifrån den enkät vi…

Möte med LSS

DHB Flex har skickat önskemål om möte angående LSS-utredningen

Skrivelse till IVO

DHB Flex har dikterat en skrivelse till Inspektionen för Vård och Omsorg

DHB Dnr 2018-03/KA

Yttrande över promemoria ”Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”

Flex svarar Socialstyrelsen

DHB Flex deltog 2016 i ett möte hos Socialstyrelsen

Svar på promemoria

DHB Flex har svarat på en promemoria från Socialdepartementet.

Stäng formuläret.