DHB Flex

Intressepolitik

Vi är engagerade i flera olika intressepolitiska frågor som rör våra flerfunktionshindrade barn. Här kan ni läsa om vårt arbete.

DHB-Flex-Rätten-till-teckenspråk

Förslag till nya åtgärder välkomnas

1 juni 2021

Funktionsrätt Sverige har fått ta del av utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. De välkomnar…

Rätt till personlig assistans

2020-09-10

Det har kommit nytt direktiv om stärkt rätt till personlig assistans för stöd till egenvård,…

DHBs rapport klar!

Nu har DHB Flex och Barbro Lewin blivit klara med rapporten utifrån den enkät vi…

Möte med LSS

DHB Flex har skickat önskemål om möte angående LSS-utredningen

Skrivelse till IVO

DHB Flex har dikterat en skrivelse till Inspektionen för Vård och Omsorg

DHB Dnr 2018-03/KA

Yttrande över promemoria ”Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”

Stäng formuläret.