DHB Flex

Inbjudan till möte med LSS

DHB Flex har skickat önskemål om möte angående LSS-utredningen

”Inom DHB Flex har vi under åren mött flera medlemmar som fått kämpa hårt för att deras barn, ungdomar och vuxna barns kommunikativa behov skall tillgodoses när det gäller verkställighet av LSS-insatser. Något som också bevisats genom en enkätstudie som gjorts bland våra medlemmar. Många gånger har frågan om verkställighet av beviljad boendeinsats fått avgöras i domstol, detta då flera kommuner anser det vara ett fullgott alternativ att erbjuda en döv person ett boende där ingen annan kommunicerar på teckenspråk och där personalen inte alltid kan teckenspråk.”

Så lyder delar av den text som DHB Flex skrivit till Gunilla Malmborg, LSS-utredningen.
DHB Flex önskar nämligen träffa representanter från LSS-utredningen för att bidra med viktiga perspektiv.

Ni kan gärna läsa DHB Flex brev i sin helhet till höger i det bifogade materialet!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.