DHB Flex

Alla inlägg

Här hittar ni alla våra inlägg gällande nyheter, intressepolitik, aktiviteter, konferenser m.fl.

DHB Flex Årsmöte

Information från DHB Flex årsmöte 2018

Till Kommande aktiviteter

DHB Dnr 2018-03/KA

Yttrande över promemoria ”Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”

Till Intressepolitik

Flex svarar Socialstyrelsen

DHB Flex deltog 2016 i ett möte hos Socialstyrelsen

Till Intressepolitik

Svar på promemoria

DHB Flex har svarat på en promemoria från Socialdepartementet.

Till Intressepolitik

Föräldrakonferens 2018

Anmälan till konferensen är nu stängd.

Till Konferenser

DHUS-Gruppen

DHUS-Gruppens arbete och skriften ”Döv med utvecklingsstörning”

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.