DHB Flex

November 2012 - april 2016

Tell-Us

Tell-Us. Teckenspråkiga Elevers Livssituation – Utvecklingsstörning

 

Projektet Tell-Us, Teckenspråkiga Elevers Livssituation – Utvecklingsstörning, syftar till att ta reda på hur teckenspråkiga ungdomar med utvecklingsstörning själva upplever sin utbildning nu, hur den varit och vad de tänker om framtiden.

Projektet drivs av Riksförbundet DHB tillsammans med MoGård och samarbetspartner är Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM och Riksgymnasiet RG Sär D/H. Finansieras av: Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Magdalena Djerf och Maria Norberg.

Tell-Us webbplats
Allmänna arvsfonden

Till Projekt
Stäng formuläret.