DHB Flex

2020-09-10

Rätt till personlig assistans

Det har kommit nytt direktiv om stärkt rätt till personlig assistans för stöd till egenvård, vid tillsyn samt för barn.

Det har kommit nytt direktiv om stärkt rätt till personlig assistans för stöd till egenvård, vid tillsyn samt för barn.

En särskild utredare ska ses över viss frågeställning inom personlig assistans. Det handlar om att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, stärka rätten till assistans för behov av hjälp och tillsyn samt hur föräldraansvaret ska bedömas.

Det har även kommit direktiv för översyn av LSS-reglerna när det gäller bostad med särskild service, samt en översyn av reglerna om gode män och förvaltare.

Ni kan hämta ned dem och läsa. Hör gärna av er till oss på DHB Flex om ni vill att vi lämnar synpunkter till utredarna.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201944/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202028/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/01/dir.-20203/

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.