DHB Flex

Skrivelse till IVO

DHB Flex har dikterat en skrivelse till Inspektionen för Vård och Omsorg

DHB Flex har skickat en skrivelse till

 

”Flera gånger  har vi bevittnat att man i utförandet inte tar hänsyn till kommunikativa behov, vilket i stor grad påverkar omsorg och stöd. För att en boendeinsats skall upplevas som kvalitativ och som leder till goda levnadsvillkor är den kommunikativa miljön av stor betydelse. För våra medlemmar handlar det om att boendeinsatsen verkställs i en teckenspråkig miljö, vilket är centralt för att kunna förstå och göra sig förstådd för en person som är döv. Med en teckenspråkig miljö menar vi att det ska finnas personal som fullt ut kan teckenspråk …”

Detta är en del av den skrivelse som DHB Flex skrivit till IVO, läs gärna mer i det bifogade materialet!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.