DHB Flex

Tidigare konferenser

Här ligger de tidigare konferenserna vi ha haft i DHB Flex

Inställd – Föräldrakonferen

30 september - 2 oktober 2016

INSTÄLLD – Hörselnedsättning + NPF = ? riktar sig till föräldrar med barn som är…

Almåsa föräldrakonferens

16-18 september 2016

Föräldrakurs för föräldrar till barn i alla åldrar med syn- hörselnedsättning eller dövblindhet i kombination…

DHB Flex styrelsehelg

25-26 januari 2014

Arbetshelg och styrelsemöte

DHB Flerhandikapps årsmöte 2012

27 april 2012

Rapport från DHB Flerhandikapps årsmöte 2012

Stäng formuläret.