DHB Flex

Informationsmaterial om DHB Flex

Här återfinns kort information om DHB Flex

DHB Flex har tagit fram ett informationsblad som kortfattat beskriver föreningen. Bladet finns för nedladdning här till höger. Hjälp till med att få föreningen att växa genom att sprida informationen till andra familjer!

Om du har några frågor kan du kontakta kansliet@dhb.se

Stäng formuläret.