DHB Flex

Projekt

Här finns de projekt vi arbetar med. Ta del av och läs gärna om alla intressanta arbeten vi gjort i projekten.

Projekt Tell-Us

November 2012 - april 2016

Tell-Us. Teckenspråkiga Elevers Livssituation – Utvecklingsstörning

Avslutade projekt

Stäng formuläret.