DHB Flex

DHB Flex svarar på promemoria

DHB Flex har svarat på en promemoria från Socialdepartementet.

DHB Flex svarar på promemoria om LSS

I slutet av november nåddes vi av en promemoria från Socialdepartementet där man föreslår vissa förändringar i LSS-lagstiftningen. Vi är inte remissinstans, men DHB Flex har ändå skickat in ett svar och detta finns att läsa här intill. Förslagen ska träda i kraft den 31 mars 2018 och de har troligen skyndats fram pådrivna av all negativ uppmärksamhet runt LSS i media under hösten.

DHB Flex fortsätter arbetet mot den pågående LSS-utredningen och kommer att skriva och begära tid för ett möte med utredningen, så att vi förhoppningsvis kan få med synpunkter om vikten av en fungerande kommunikation för våra barn och ungdomar. Språkperspektivet är oerhört viktigt och man får inte glömma teckenspråk, tecken som stöd eller andra former av kommunikativt stöd som måste finnas runt individen för att goda levnadsvillkor och delaktighet ska anses vara uppfyllda.

Ni kan läsa svaret i det bifogade materialet till höger!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.