DHB Flex

TEMAVECKA - Internationellt

Vi kommer att börja med temaveckor på våra sociala kanaler. Det innebär att vi varje vecka kommer gå ut med information utifrån ett visst tema som berör våra målgrupper. Måndag den 4 maj startar vi igång.

Den här veckan är temat Internationellt:
 

 

https://www.bbc.com/news/topics/c302m85q5y4t/deafness-and-hearing-impairment

 

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-south-yorkshire-52775476/coronavirus-mask-wearing-not-good-for-deaf-people?intlink_from_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Ftopics%2Fc302m85q5y4t%2Fdeafness-and-hearing-impairment&link_location=live-reporting-map

 

https://radld.org/category/news/

 

https://www.sydney.edu.au/medicine-health/news-and-events/2019/10/17/raising-awareness-of-developmental-language-disorders.html

 

https://dldandme.org/school-achievement-and-developmental-language-disorder/

 

Den här veckan är temat Hälsa:

 

Elin och Alvin pratar om träning och hälsa i en serie för gymnasiesärskolan. Avsnitt två handlar om mat som man mår bra av.

https://urplay.se/program/210396-elin-alvin-och-vuxenlivet-traning-och-halsa

Generella råd om barn och sömn, och särskilt råd som gäller barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

http://www.anhoriga.se/nyheter/battre-somn-for-barn-med-funktionshinder/

Folkhälsomyndigheten om hälsa hos personer med funktionsnedsättning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/

En kort film med korta, tydliga råd om hur man kan må bra. Filmen är framtagen av Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

https://www.youtube.com/watch?v=LtcUmbiaPFg

 

Förra veckan var temat Aktiviteter:

 

Nu finns möjlighet att ta del av teater hemma i soffan. Föreställningen ”Buhu och Stank” finns nu att streama på Riksteatern Play. Här finns även tips på teckentolkad svenska föreställningar och på utländska teckentolkade föreställningar.

https://tystteater.riksteatern.se/

Till FunkTunes, kan artister och musikgrupper, med funktionsnedsättning, skicka sin musikvideo som sedan spelas upp för publiken. Musikfilmerna spelar upp med hjälp av värdar, som berättar lite kring låten och artisten. FunkTunes är ett samarbete med Funkisfestivalen och Musikschlaget.

https://www.facebook.com/FunkTunesSverige/

Digitala träningspass som med få hjälpmedel går att genomföra på hemmaplan.

https://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/projektledarenomparapeppfinnsettstortbehov

En föreläsning om att fysisk aktivitet ökar livskvalitén för personer med funktionsnedsättning.

https://www.youtube.com/watch?v=kChKD55-3EM

 

 

https://www.parasport.se/

 

Tidigare vecka var temat Teckenspråk:

 

Alfabetet på svenskt teckenspråk – handalfabetet

https://www.teckensprak.com/svenska-handalfabetet.html

Teckenspråkslexikon

https://teckensprakslexikon.su.se/sok/ord

Läs mer om teckenspråkets historia

https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/svenskt-teckensprak.html

Tvåspråkighet – Professor Kristina Svartholm berättar om tvåspråkighet. Filmen kommer från Specialpedagogiska skolmyndigheten

https://vimeo.com/87261324

Tvåspråkighet – Vi tipsar om unga hörselskadades material om tvåspråkighet

https://uh.se/tvasprakighetochteckensprak/

TUFF – Teckenspråksutbildning för föräldrar.

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/kurser/for-foraldrar/teckenspraksutbildning/

TUFF – Vad ingår i kursplanen?

https://www.spsm.se/globalassets/dokument/teckenspraksutbildning-for-vissa-foraldrar/gemensam-utbildningsplan-for-teckenspraksutbildning-for-vissa-foraldrar-tuff.pdf

TUFF – Vilka anordnar teckenspråksutbildning för föräldrar?

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/kurser/for-foraldrar/teckenspraksutbildning/har-finns-tuff/

 

 

Tidigare vecka var temat Barn och unga:

 

 

 

En sida där man kan lära sig ASL. Sheena McFeely har skapa en sida där hennes familj på korta filmer visar tecken i ASL utifrån olika teman. Exempel på filmer är tecken om hundar eller kvällen innan julafton.

https://aslnook.com/

Sveriges enda barn- och ungdomsjour som riktar sig till döva och hörselskadade barn över hela landet.

https://boujt.se/

En film om en döv flicka som växer upp i hörande familj som bor på engelska landsbygden. Filmen fick en Oscar för bästa kortfilm 2018.

https://urplay.se/program/211861-the-silent-child-teckensprakstolkat

Film om fritidsaktiviteter med unga med språkstörning från vårt projekt Aktiv Fritid.

https://vimeo.com/75758147

Tim som har en språkstörning berättar om hur det är att börja högstadiet. Från 2019.

https://www.ur.se/foraldrar/tim-och-hans-sprak/

Artikel från Luleå tekniska universitet, 2020-01-28

Stort ordförråd extra viktigt för barn med cochleaimplantat

Det första avsnittet släpptes 2:a maj.

Coronasnack – ny serie om Corona för teckenspråkiga barn

Saeed Alnahhal, Dagens Nyheter, 2020-05-11

Farah teckentolkar om coronaviruset – döva i Gaza saknar information

Anders Sännås, Dagens Nyheter, 2020-05-06

Mobbades för hörselskadan – nu drämmer Unisa om landslaget

 

 

Tidigare vecka var temat Teknik och hjälpmedel:

 

 

 

  • Tips på länkar som berör teknik och hjälpmedel för våra målgrupper:
Fakta om hörhjälpmedel –

https://www.spsm.se/stodmaterial-horselnedsattning/fakta/horhjalpmedel/

Artikel om olika slags praktiska hjälpmedel –

http://www.funkaportalen.se/guide/Utbildning-arbete/Stod-i-grundskolan/Stodatgarder-och-hjalpmedel/

 

Dina hörlurar kan ge dig hörselskador – men det går att lyssna smart!

Forskning –

Bilder som kan avslöja örats inre hemligheter

 

Med öppna sinnen i England (2014-10-29)

 

Tidigare vecka var temat Arbetsmarknad:

 

  • Tips på länkar som berör arbetsmarknaden för våra målgrupper:

 

I ett treårigt projekt har forskare för första gången studerat sambanden mellan nedsatt hörsel och kognitiv förmåga –

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/forskning-om-samspelet-mellan-nedsatt-horsel-ljudmiljo-och-arbetsformaga/

Information om tolktjänst i arbetslivet –

https://www.mfd.se/contentassets/02718a367b8a4d52b42baa577bcef2da/2019-10-tolktjanst-i–arbetslivet-delrapport.pdf

Visst kan en döv eller blind döma i domstol –

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/visst-kan-en-blind-eller-dov-doma-i-en-domstol-29011

Projekt som startades av Sveriges Dövas UngdomsförbundUnga Hörselskadade och Dövblind Ungdom.

http://www.viskamed.se/sv/

.
.
Tidigare vecka var temat Distansstudier:

 

 

 

 

En föreläsning om att fysisk aktivitet ökar livskvalitén för personer med funktionsnedsättning.

https://www.youtube.com/watch?v=kChKD55-3EM

 

 

https://www.parasport.se/

 

Tidigare vecka var temat Teckenspråk:

 

Alfabetet på svenskt teckenspråk – handalfabetet

https://www.teckensprak.com/svenska-handalfabetet.html

Teckenspråkslexikon

https://teckensprakslexikon.su.se/sok/ord

Läs mer om teckenspråkets historia

https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/svenskt-teckensprak.html

Tvåspråkighet – Professor Kristina Svartholm berättar om tvåspråkighet. Filmen kommer från Specialpedagogiska skolmyndigheten

https://vimeo.com/87261324

Tvåspråkighet – Vi tipsar om unga hörselskadades material om tvåspråkighet

https://uh.se/tvasprakighetochteckensprak/

TUFF – Teckenspråksutbildning för föräldrar.

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/kurser/for-foraldrar/teckenspraksutbildning/

TUFF – Vad ingår i kursplanen?

https://www.spsm.se/globalassets/dokument/teckenspraksutbildning-for-vissa-foraldrar/gemensam-utbildningsplan-for-teckenspraksutbildning-for-vissa-foraldrar-tuff.pdf

TUFF – Vilka anordnar teckenspråksutbildning för föräldrar?

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/kurser/for-foraldrar/teckenspraksutbildning/har-finns-tuff/

 

 

Tidigare vecka var temat Barn och unga:

 

 

 

En sida där man kan lära sig ASL. Sheena McFeely har skapa en sida där hennes familj på korta filmer visar tecken i ASL utifrån olika teman. Exempel på filmer är tecken om hundar eller kvällen innan julafton.

https://aslnook.com/

Sveriges enda barn- och ungdomsjour som riktar sig till döva och hörselskadade barn över hela landet.

https://boujt.se/

En film om en döv flicka som växer upp i hörande familj som bor på engelska landsbygden. Filmen fick en Oscar för bästa kortfilm 2018.

https://urplay.se/program/211861-the-silent-child-teckensprakstolkat

Film om fritidsaktiviteter med unga med språkstörning från vårt projekt Aktiv Fritid.

https://vimeo.com/75758147

Tim som har en språkstörning berättar om hur det är att börja högstadiet. Från 2019.

https://www.ur.se/foraldrar/tim-och-hans-sprak/

Artikel från Luleå tekniska universitet, 2020-01-28

Stort ordförråd extra viktigt för barn med cochleaimplantat

Det första avsnittet släpptes 2:a maj.

Coronasnack – ny serie om Corona för teckenspråkiga barn

Saeed Alnahhal, Dagens Nyheter, 2020-05-11

Farah teckentolkar om coronaviruset – döva i Gaza saknar information

Anders Sännås, Dagens Nyheter, 2020-05-06

Mobbades för hörselskadan – nu drämmer Unisa om landslaget

 

 

Tidigare vecka var temat Teknik och hjälpmedel:

 

 

 

  • Tips på länkar som berör teknik och hjälpmedel för våra målgrupper:
Fakta om hörhjälpmedel –

https://www.spsm.se/stodmaterial-horselnedsattning/fakta/horhjalpmedel/

Artikel om olika slags praktiska hjälpmedel –

http://www.funkaportalen.se/guide/Utbildning-arbete/Stod-i-grundskolan/Stodatgarder-och-hjalpmedel/

 

Dina hörlurar kan ge dig hörselskador – men det går att lyssna smart!

Forskning –

Bilder som kan avslöja örats inre hemligheter

 

Med öppna sinnen i England (2014-10-29)

 

Tidigare vecka var temat Arbetsmarknad:

 

  • Tips på länkar som berör arbetsmarknaden för våra målgrupper:

 

I ett treårigt projekt har forskare för första gången studerat sambanden mellan nedsatt hörsel och kognitiv förmåga –

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/forskning-om-samspelet-mellan-nedsatt-horsel-ljudmiljo-och-arbetsformaga/

Information om tolktjänst i arbetslivet –

https://www.mfd.se/contentassets/02718a367b8a4d52b42baa577bcef2da/2019-10-tolktjanst-i–arbetslivet-delrapport.pdf

Visst kan en döv eller blind döma i domstol –

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/visst-kan-en-blind-eller-dov-doma-i-en-domstol-29011

Projekt som startades av Sveriges Dövas UngdomsförbundUnga Hörselskadade och Dövblind Ungdom.

http://www.viskamed.se/sv/

.
.
Tidigare vecka var temat Distansstudier:

 

 

 

 

Stäng formuläret.