DHB Flex

Vill du ge en gåva?

Var med och hjälp verksamheten DHB Flex att bli bättre

Vill du ge en gåva till DHB Flex och vår verksamhet går det alldeles utmärkt. Sätt in valfritt belopp direkt på föreningens plusgiro, ange ”gåva” och glöm inte att berätta vem som är givare.

DHB Flex har idag endast medlemsavgifterna som inkomst. Då vi är en rikstäckande förening är det omöjligt att söka verksamhetsbidrag från landsting och regioner och varje gåva är därför välkommen.

Föreningens pengar används främst till styrelsearbete, dvs kostnader för telefonmöten, deltagaravgifter på mässor och konferenser samt resekostnader. Inga arvoden utbetalas till styrelsen.

Med mer pengar i kassan får styrelsen större möjligheter att arbeta intressepolitiskt. Mer pengar ökar även möjligheterna till att arrangera medlemsmöten.

Föreningens plusgirokonto är: 96 17 39-0

Stäng formuläret.