Riksförbundet DHB

Riksförbundet ger svar till förslag

Förslag om förändringar inom specialskolan och grundsärskolan besvaras av Riksförbundet DHB i denna skrivelse.

Riksförbundet DHB ställer sig även bakom förslaget om stadieindelad timplan för grundsärskolan.

Vi vill dock lämna synpunkter till utredaren när det gäller syftet med kursplanerna både i specialskolan och grundsärskolan.

Syftet med undervisningen enligt läroplanerna är att eleven ska utveckla färdigheter och förmågor i vissa ämnen. Det vi saknar i läroplanen är utrymme för att eleverna får kunskap om sin egen funktionsnedsättning, dels genom självkännedom men även genom historiska perspektiv. Inom specialskolan finns redan ämnet dövrealia. Vårt förbund vet att det är ett viktigt ämne för barn och ungdomar med dövhet. Därför vill vårt förbund se ett liknande ämne, eller som en del av ett ämne, när det gäller andra elever inom specialskolan och grundsärskolan som vi representerar. Elever med grav språkstörning och elever med utvecklingsstörning har rätt att få kunskap om sin funktionsnedsättning. Av erfarenhet vet vi att många elever inte har mer än ytlig kunskap om sin funktionsnedsättning, vilket många gånger försvårar deras förutsättningar i livet.

 

Detta är en sammanfattning av Riksförbundet DHB:s svar. Läs gärna mer i det bifogade materialet.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.