Riksförbundet DHB

27 januari 2020

Framtiden för tolktjänsten

DHB deltog på måndagen 27 januari i ett seminarium om framtiden för tolktjänsten. SDR har varit ledande och huvudfinansiär för en skuggutredning kallad ”Rätt till tolk - ingen tolkningsfråga”.

DHB deltog på måndagen 27 januari i ett seminarium om framtiden för tolktjänsten. SDR har varit ledande och huvudfinansiär för en skuggutredning kallad ”Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga”. Lena Fernström från DHB har deltagit i utredningens referensgrupp och deltog i seminariets paneldebatt. DHB anser att barn och ungdomar ska kunna delta självständigt i aktiviteter på sina egna villkor. Föräldrar ska inte behöva vara tolkar för sina barn. Tyvärr finns inte barn- och ungdomsperspektivet med i skuggutredningens rapport p g a den begränsade utredningstiden. DHB vill därför särskilt framhålla att det är mycket viktigt att en framtida statlig utredning inte utelämnar medborgare under 18 år.

Skuggutredningen konstaterar att dagens tolksystem är svårt att överblicka och vardagstolkningen är kroniskt underfinansierad. Förslaget från skuggutredningen är att ge alla en låg grundnivå av vardagstolkning och möta individuella behov genom en generös tilldelning av extratimmar. Ett liknande system fungerar bra i Finland. Utredningen har också tagit fram en kravlista inför nästa statliga utredning om tolktjänsten.

Läs mera på SDRs hemsida www.sdr.org där också skuggutredningen finns tillgänglig att laddas ner.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.