Riksförbundet DHB

15 oktober 2021

Ny debattartikel: Gör matematiken språk-lätt!

För unga som har en språkstörning är matematiken en stor utmaning på grund av sin abstraktionsgrad, men även för de språkliga utmaningar som matematiken innebär.

Matematiken är ett viktigt ämne i skolan men också för att klara av sin vardag och kunna vara delaktig i samhället. Många vuxna med språkstörning har i dag betydande svårigheter att klara av att förstå information från exempelvis banker, försäkringskassa och arbetsförmedling och omsätta den till sin egen privatekonomi.

Läs mer om detta i debattartikeln som Skolvärlden har publicerat, och som vår ordförande Jan Höglund gästar:

https://www.skolvarlden.se/artiklar/gor-matematiken-sprak-latt/

Stäng formuläret.