Riksförbundet DHB

november 2009 - december 2010

HYFF - för säkerhets skull (del 1)

HYFF är ett alkohol - och drogförebyggande projekt som riktar sig elever och föräldrar.

Syftet med projektet är att döva och hörselskadade elever på Birgittaskolan, deras föräldrar, veckohemsföräldrar och boendepersonal ska få ta del av alkohol och drogförebyggande arbete på lika villkor som för hörande. Projektet har som utgångspunkt att allt ska fungera på både svenskt teckenspråk och svenska.

Långsiktigt vill vi sprida projektet till landets specialskolor och profilerade kommunala hörselskolor samt att påbörja ett arbete med riksgymnasierna i Örebro.

Projektet drivs av Riksförbundet DHB i samarbete med Birgittaskolan/SPSM, Örebro kommun och Örebro universitet. Zara Persson är projektledare och finansieringen sker med medel från Socialstyrelsen.

Till Projekt
Stäng formuläret.