Riksförbundet DHB

Nov 2009 - Jun 2014

HYFF - för säkerhets skull (del 2)

Här fortsätter projektets del 2

HYFF – för säkerhets skull är ett alkohol- och drogförebyggande projekt med målet att döva och hörselskadade elever, deras föräldrar, veckohemsföräldrar och boendepersonal ska få ta del av drogförebyggande arbete på lika villkor som för hörande. Projektet startade år 2009 och har arbetat med Birgittaskolan som är en grundskola samt Risbergska skolans riksgymnasium i Örebro. Under år 2012 vill vi sprida projektet till fler specialskolor inom SPSM och profilerade kommunala hörselskolor.

Projektet har som utgångspunkt att all information ska fungera på både svenskt teckenspråk och svenska.

Riksförbundet DHB är projektansvariga

Projektledare: Zara Persson

Samarbetspartners: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Birgittaskolan Örebro, Örebro universitet/Mälardalens högskola och Örebro kommun.

Finansieras av: Folkhälsoinstitutet

Till Projekt
Stäng formuläret.