Riksförbundet DHB

Tolktjänsten inte för alla

Rätten till tolk ska inte avgöras av diagnos utan om av behov hos den enskilde. Vi har svårt att se att någon bokar en teckenspråkstolk om det saknas behov, dvs vi ser inte någon risk för att insatsen skulle missbrukas och därför finns inget syfte med att begränsa den.

Länk till artikeln i Dagens Samhälle

Stäng formuläret.