Riksförbundet DHB

Kanslibloggen inlägg #3

Anna skriver här kanslibloggens tredje inlägg!

Sedan drygt ett år tillbaka har jag fått arbeta på DHB:s kansli som generalsekreterare. Vad betyder det, kan man fråga. Förutom att säga att det är ett roligt och spännande, är det lätt att jag blir ganska mångordig när jag ska försöka beskriva mitt arbete. För vissa dagar kan det handla om fler olika möten och andra dagar kanske jag bara läser och skriver. Jag vill därför kort dela med mig av om hur min vardag kan se ut.

Just nu håller jag på att skriver svar på frågor som jag har fått av en utredning som ska titta närmare på elevhälsan. Den heter Bättre möjligheter i de obligatoriska skolformerna att nå kunskapskraven som minst ska nås (U 2017:07). För oss på DHB är elevhälsan viktig för alla våra barn och ungdomar. Jag kommer bland annat att skriva att elevhälsan ska vara kompetent och närvarande men också att vi vill se fler professioner inom elevhälsan till exempel logoped och arbetsterapeut.

Tidigare i veckan skrev jag ett svar på en utredning som föreslår ändringar av gymnasieskolans yrkesprogram. I vårt svar skriver jag bla att det är viktigt att vi värnar yrkesämnen. Utredningen heter Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV). Svaret finns att läsa på vår hemsida, som i stort sett alla våra svar som vi lämnar in på olika förslag från regeringen.

En annan dag var jag på Skolverket. Vi ingår i ett fast samråd, dvs en grupp, som träffar Skolverket ett antal gånger per år. Då presenterar de olika rapporter och kartläggningar, eller kommande förslag på nya texter som de tar fram. Vi ges då möjlighet att komma med synpunkter eller komma med helt nya ideér om vad vi tycker de ska se över. I förra veckan möte fick vi ta del av ett förslag om ny förordning om förskolans värdegrund. Den kommer jag att besvara under julen. Den texten var bra, men vi kommer att föreslå fler tydligare skrivningar om teckenspråkets betydelse.

Jag och Helena Reuterham i DHB:s förbundsstyrelse träffade en sen eftermiddag ett franskt företag som berättade om en ny form av färgkodad hörselteknik. Tekniken finns i Sverige men är inte så vanlig ännu. Det var intressant att höra om hur tekniken kunde underlätta på arbetsplatser och att den var lätt att med till olika miljöer. Du kan läsa mer på deras sida www.smartear.fr

Under en halvdag fick jag vara med ledningen på UR och tillsammans med andra hörselorganisationer berätta om vad vi tycker är viktigt att tänka på i programutbud, teknik och sändningstider. För oss är det viktigt att få behålla Lilla Aktuellt Teckenspråk och att vi helt enkelt får fler barn- och ungdomsprogram på teckenspråk av god kvalitet.

En mycket tidig morgon den här veckan fick jag vara med när Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterade en helt ny kartläggning över vilken kunskap några av landets kommuner har om språkstörning. Jag fick även vara med i en panel med bla Per-Arne Andersson från SKL och Helen Öberg från utbildningsdepartementet. Jag fick berätta om vad vi på DHB tycker är viktigt när det gäller elever med språkstörning. Du kan läsa kartläggningen och se paneldiskussionen på vår facebook- sida.

Snart är det jul och jag vill önska er alla en riktigt fin jul! Julen kan firas på många olika sätt och jag hoppas att var och en får den jul som ni allra helst vill ha!

Stäng formuläret.