Riksförbundet DHB

Kanslibloggen inlägg #5

Ingalill skriver kanslibloggens femte inlägg!

Förra gången skrev jag om DHB:s familjeläger och denna gång ska blogginlägget handla om DHB:s projektarbete. Just nu driver vi projektet ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet”. I det här projektet har jag varit med och skrivit projektansökan och finns under projekttiden med som en del av projektledningen.

Det här är ett projekt som visserligen handlar om skolminnen från personer som gått i skolan i Örebro län, men som ändå kommer att ha förgreningar ut i stora delar av landet. Örebro har varit centrum för riksgymnasierna i 50 år och det är ett otal gymnasieungdomar som studerat på RGD/RGH och vistats ett antal år i Örebro, för att sedan flytta tillbaka till hemorten.

Att arbeta med projekt är ofta mycket givande. Här får man möjlighet att djupdyka i områden och uträtta saker som man inte skulle kunna få till inom ramarna för den vanliga verksamheten. Under projekttiden kommer DHB ofta i kontakt med andra organisationer och verksamheter som är nya för oss. Den goda kontakt man bygger upp genom projektarbetet kan man sedan ha nytta av i andra sammanhang under lång tid efter att projektet avslutats.

Projektet startade den 1 september och det tar ofta lite tid att komma igång. Under det första halvåret har vi ändå hunnit med ett referensgruppsmöte och några styrgruppsmöten samt en hel del representation. Läs mer om vad som händer i projektet här.

De flesta döva barn föds i hörande familjer och i de flesta fall kan man inte dela erfarenheter från skolan med sina döva barn då man oftast gått i helt olika skolformer. Som representant för en föräldraorganisation känns det som en förmån att få medverka i denna dokumentation av teckenspråkiga berättelser. Genom projektet kan DHB bli en länk i det döva kulturarvet. Vi kan genom projektet medverka till att berättelserna om skoltiden bevaras och kan föras över till kommande generationer. Inte bara minnena kommer att bevaras utan även själva teckenspråket kommer att finnas kvar för framtida generationer att ta del av. Projektet finansieras genom medel från Allmänna Arvsfonden. Länsstyrelsen i Örebro län bidrog generöst med ekonomi så att en förstudie kunde genomföras och fortsätter att stödja projektet ekonomiskt även under insamlingsskedet.

Riksförbundet DHB kan 2019 fira att det är 70 år sedan Förbundet bildades. Namnet har ändrats flera gånger under årens lopp och vi startade som DBM, Döva Barns Målsmän. En fråga som styrelsen arbetade med redan från starten var teckenspråkskompetensen hos lärarna på de dåvarande dövskolorna. DBM tyckte att kvaliteten på flera lärares teckenspråk borde höjas. Dessutom ansåg man att de döva eleverna skulle få tillgång till filmer i undervisningen då detta visuella medium skulle vara alldeles utmärkt för barnen.

Med detta i åtanke blir projektet ”Dövas Kulturarv – skoltiden i Örebro län på 1900-talet” extra roligt att driva. Här kommer vi att lyfta det svenska teckenspråket genom berättelserna och vi använder dessutom det visuella medium som passar så bra för målgruppen. Projektet kommer också att resultera i ett läromedel. Med den vetskapen känner jag mig ganska säker på att DBM:s första styrelse skulle ha sett positivt på projektet.

Stäng formuläret.